Šťastné a veselé Vianoce

Opäť prešiel rok plný krásnych dní a zážitkov, a máme tu najkrajšie sviatky roka. Vianočné obdobie je pre nás časom pečenia medovníkov, návštevou vianočných trhov  a spievaním kolied.Myslíme však aj na svojich blízkych, pre ktorých vyrábame darčeky od srdca a s láskou.

Všetci vám prajeme radostné Vianoce, plné pokoja, lásky, oddychu a ľudí, ktorých milujete. Nech si nájdete pod stromčekom všetko, po čom túžite. A nech je Nový rok príležitosťou pre krajšie začiatky a nové dobrodružstvá. Veľa lásky a zdravia!

 

Keramický krúžok

Vďaka dotácii z miestneho úradu Petržalka sme mohli naplno rozbehnúť keramický krúžok. Je to pre  nás nesmierne dôležité pracovať a tvoriť výrobky, ktoré sú jedinečné a nádherné. Máme možnosť rozvíjať jemnú motoriku a fantáziu. A hlavne nás to baví!

Ďakujeme za podporu!

Pracovná ponuka- psychológ

Do nášho odborného tímu radi prijmeme študenta / študentku psychológie s ukončeným vzdelaním prvého stupňa. Prácu psychológa bude vykonávať na Dohodu o brigádnickej práci študenta.
Nástup dohodou, odmena za vykonanú prácu 5€/hodina.
Záujemcovia o túto pracovnú pozíciu nás môžete kontaktovať na tel. čísle 0905 123 433, alebo mailom na spoluoz3@gmail.com

Jedinečná príležitosť ako získať skúsenosti v práci psychológa so skupinou mentálne znevýhodnených ľudí. Výborný pracovný kolektív a vedenie zariadenia.

Krúžková činnosť s podporou MČ Petržalka

Obrázok

Od 1.10.2019 opäť organizujeme krúžkovú činnosť pre našich prijímateľov sociálnej služby. Tentokrát sa zameriame na prácu s hlinou a na muzikoterapiu.

Práca s hlinou, s rôznym materiálom patrí medzi najefektívnejšie cvičenia jemnej motoriky, ktoré je z pohľadu ďalšieho rozvoja myslenia dôležité. Nielenže sa rozvíjajú drobné svaly, grafomotorika, ale pomáha to aj k automatizácii rôznych zručností, ktoré v každodennom živote potrebujeme vyriešiť, ako je napr. písanie, či obliekanie-sebaobslužné činnosti a pod. Taktiež v konečnom dôsledku prispievajú k samostatnosti. Veľkou výhodou pri práci s hlinou a keramikou je, že aj človek s mentálnym znevýhodnením z toho dokáže vyrobiť výrobok, ktorý sa môže predať, čím si môže zarobiť alebo prispieť organizácii, v ktorej sa o neho starajú a tým sa bude cítiť potrebný. A byť potrebný a užitočný potrebuje byť každý z nás. Patrí to medzi najzákladnejšie ľudské potreby. Takouto pracovnou terapiou dokážu byť pre spoločnosť aj títo ľudia užitoční a vrátiť aspoň čiastočne to, čo do nich spoločnosť vložila a samozrejme to má vplyv aj na postupné predlžovanie koncentrácie a upokojenie.
Muzikoterpia v nás prebúdza rytmus, a práve muzikoterapiou sa dokážu aj ľudia s mentálnym znevýhodnením najviac upokojiť, zrelaxovať, zmierniť sebapoškodzovacie prejavy, ale aj presne naopak, dokážu sa pohybovo aktivovať. Prispieva to k ich socializácii, rozvoju hrubej motoriky, k dramatizácii, rozvíja to u nich sebarealizáciu a sebavyjadrovanie. To čo nie sú schopní vyjadriť slovne, dokážu vyjadriť hrou na hudobnom nástroji alebo tancom. Dokážu vyjadriť negatívne ale aj pozitívne pocity a tým dokážu minimalizovať stres, napätie, frustráciu, hnev, smútok alebo vyjadriť aj radosť či šťastie.

Na realizácii projektu krúžkovej činnosti sa podieľala Mestská časť Petržalka poskytnutím finančnej dotácie.

Rekondičný pobyt Podhájska

Koncom mája sme sa vybrali do termálnych kúpeľov Podhájska, aby sme si oddýchli a načerpali pozitívnu energiu. Cieľom pobytu bol nácvik zručností pri cestovaní dopravnými prostriedkami ako sú vlak a autobus, orientácia v priestore, posilnenie sociálnych kompetencií. Zároveň si klienti precvičili samoobslužné činnosti pri bežných denných úkonoch (ubytovanie v penzióne, stolovanie v reštaurácii). V neposlednom rade sa utužili medziľudské vzťahy v skupine. Termálne kúpele Podhájska majú blahodárne účinky nielen na fyzické ale aj psychické zdravie, relaxáciu a celkovú psychickú pohodu.

Pobyt sme si maximálne užili, strávili sme spoločne veľmi príjemný čas plný zábavy.

Záhradkári

Dnes sme sa v rámci ergoterapie, teda terapie so zameraním na pracovnú činnosť, učili sadiť rôzne kvety a bylinky. Taktiež sme presádzali už odrastené kvety do väčších kvetináčov, aby mali priestor na rast. Naši klienti radi pracujú a milujú prírodu. Naučili sa, ako sa majú starať o rastliny, čo je pre ne nutné, aby mohli rásť. Nové poznatky priamo využívajú v aktívnom procese, aby práca mala čo najväčší význam.

Veľkonočný trh pre dobrú vec v UniCredit Bank (16.4.2019)

V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami sme boli pozvaní na Veľkonočný trh pre dobrú vec, ktorý organizovala UniCredit Bank. Mali sme príležitosť predstaviť svoje jedinečné výrobky a ukázať, akí sme šikovní a talentovaní. Sme nesmierne vďační za spoluprácu s UniCredit Bank a možnosťou zúčastniť sa trhov.