Zamestnanci

V zariadení poskytujeme:

  • základne sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • činnosť sociálnej prevencie
  • pracovnú rehabilitáciu
  • psychologickú starostlivosť/ poradenstvo

Naši zamestnanci sú všestranne zameraní na prácu s klientmi. Všetci zamestnanci sú odborne zaškolení v oblastiach, ktorým sa venujú. Ich empatický prístup a tvorivosť prispievajú k zlepšeniu sociálnych kompetencií klientov.

Klientom sa venujú:

Mgr. Monika Uheríková, riaditeľka

Karin Pakošová, sociálna pracovníčka

Mgr. Daniela Skácelová, sociálna pracovníčka

Mgr. Beáta Piliarová, psychologička