Realizácia krúžkových činností s podporou BSK

V našom centre sa neustále snažíme inovovať a vymýšľať nové činnosti pre našich klientov. Chceme im ponúknuť čo najlepšie prostredie pre rozvoj ich zručností a fantázie. V rámci nového projektu realizujeme krúžkovú činnosť    “ Dielnička pre šikovné ručičky“, kde sa zameriavame na prácu s keramikou a textilom. V rámci pohybovej činnosti sa realizuje krúžok s názvom “ Pohyb nás baví“, pod vedením skúseného tanečného pedagóga.

Nič z toho by sa však nestalo bez podpory Bratislavského samosprávneho kraja.

Za realizáciu projektu a poskytnutie finančnej podpory veľmi pekne ĎAKUJEME!