Denný režim

8:00-8:30 príchod klientov do zariadenia

8:30-9:00 ranná rozcvička

9:00-10:00 trívium (trénovanie písania, čítania, matematických schopností) / rozvoj emocionálnej inteligencie a sociálnych zručností

10:00-10:30 desiata

10:30- 12:30 rozvoj pracovných zručností, kreatívna činnosť

12:30- 13:00 obed

13:30- 14:00 oddych, relaxácia

14:00- 15:30 vychádzka/ záujmová, krúžková činnosť

15:30- 16:00 upratovanie, odchod klientov zo zariadenia