Projekt: Germicídne žiariče

Úspešne sa nám podarilo v našom Rehabilitačnom stredisku SPOLU o.z. zrealizovať projekt, prostredníctvom ktorého sme nakúpili dva germicídne žiariče. Za finančnú podporu na nákup germicídnych žiaričov vďačíme Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK), ktorý sme požiadali o Individuálnu dotáciu.

https://bratislavskykraj.sk/

ĎAKUJEME!

Naším cieľom je zabezpečiť ochranu zdravia prijímateľov sociálnej služby a pracovníkov sociálneho zariadenia prostredníctvom mobilných germicídnych žiaričov, ktoré v našom zariadení vyčistia vzduch a povrchy od vírusov a baktérií. Môžeme ich používať každodenne a to aj za prítomnosti ľudí. Snažíme sa predchádzať výskytu a šíreniu akýchkoľvek ochorení v našom zariadení.

Výška dotácie, ktorú nám BSK poskytlo je 1 380,00 €.