Záhradkári

Dnes sme sa v rámci ergoterapie, teda terapie so zameraním na pracovnú činnosť, učili sadiť rôzne kvety a bylinky. Taktiež sme presádzali už odrastené kvety do väčších kvetináčov, aby mali priestor na rast. Naši klienti radi pracujú a milujú prírodu. Naučili sa, ako sa majú starať o rastliny, čo je pre ne nutné, aby mohli rásť. Nové poznatky priamo využívajú v aktívnom procese, aby práca mala čo najväčší význam.