Rekondičný pobyt – Počúvadlianske jazero

Od 17. 9. do 21. 9. sme absolvovali  rekondičný pobyt. Klienti  aj zamestnanci boli veľmi spokojní, pretože sme bývali v prekrásnom prostredí blízko Počúvadlianskeho jazera.

Cieľom pobytu bola rekreácia, oodych, relax v prírode. Rovnako tak aj snaha utužiť medziľudské vzťahy a zameranie sa na sociálnu integráciu našich klientov. Počas pobytu sme sa venovali športovým aktivitám, poznávali sme okolitú prírodu. Veľmi dôležitým cieľom bol aj nácvik samoobslužných činností, klienti si trénovali schopnosť postarať sa o sebe. Všetky zvolené aktivity boli prispôsobené individuálnym potrebám klientov.

Počas týždňa sme si všetci spoločne užili dni plné športu, ľahkej turistiky, nádhernej prírody a zábavy. Na záver sme absolvovali hľadanie pokladu,  ktoré bolo náročné, ale klienti po zvládnutí rôznych úloh objavili sladkú odmenu.

Nechýbala ani večerná zábava, tanec a rôzne veselé hry. Posledný večer sme mali opekačku, ktorá sa niesla v znamení smiechu a veselých piesní.

Všetkým sa nám veľmi páčilo!

Opäť v plnom pracovnom nasadení

Po letných mesiacoch plných slnečných dní, kúpania a oddychu sme sa opäť stretli všetci SPOLU v našom centre. Pripravení pracovať a tvoriť. Naši klienti sú precízni pri práci, tvoria kreatívne výrobky a najmä, pracujú  s úsmevom a radosťou. Pri vytváraní týchto produktov si klienti trénujú jemnú motoriku a rozvíjajú svoj talent a nadanie na umeleckú činnosť.

V rámci myšlienky ergoterapie sa snažíme, aby pracovná činnosť našich klientov zaujala, a aby bola pre nich dôležitá. Práve vďaka činnosti a zameraní na istú vykonávanú aktivitu, naši klienti neustále napredujú a rozvíjajú sa.