Opäť v plnom pracovnom nasadení

Po letných mesiacoch plných slnečných dní, kúpania a oddychu sme sa opäť stretli všetci SPOLU v našom centre. Pripravení pracovať a tvoriť. Naši klienti sú precízni pri práci, tvoria kreatívne výrobky a najmä, pracujú  s úsmevom a radosťou. Pri vytváraní týchto produktov si klienti trénujú jemnú motoriku a rozvíjajú svoj talent a nadanie na umeleckú činnosť.

V rámci myšlienky ergoterapie sa snažíme, aby pracovná činnosť našich klientov zaujala, a aby bola pre nich dôležitá. Práve vďaka činnosti a zameraní na istú vykonávanú aktivitu, naši klienti neustále napredujú a rozvíjajú sa.