Tvorivá dielňa

Práca s hlinou je veľmi dôležitá pre rozvoj jemnej motoriky, sústredenie, relaxáciu. Zároveň je aj prostriedkom ako vyjadriť svoje vnútorné prežívanie a fantáziu.

3.10. sme  boli v CC Centre, kde sme mohli svoj tvorivý talent pretaviť do krásnych produktov. V rámci programu

„To, čo nás spája“ sme sa zapojili do tvorenia keramiky spolu so žiakmi základnej školy. Naši klienti sa vďaka tomuto programu mohli zapojiť do práce spolu s deťmi, osvojiť si integráciu do spoločnosti. Prepojenie medzi nimi je nezanedbateľné, nakoľko naši klienti sa mentálnym vekom približujú týmto deťom. Zároveň im práca s hlinou pomáha precvičovať koordináciu oko- ruka. Táto činnosť bola pre nich veľmi prospešná a všetci sa radi zapojili. Veľmi sa pri tom bavili a  boli nesmierne sústredení na činnosť.

Užili sme si príjemné popoludnie spolu s veľmi milou pracovníčkou CC Centra a  nadanými deťmi. Naše výrobky budú k dispozícii k nahliadnutiu až na vernisáži.